FAQ

1. No hi ha so d'un costat / auriculars unilaterals sense so

2. So, soroll o ressò del corrent elèctric

3. El volum disminueix quan es connecta amb diverses fonts d’àudio en mode cablejat

4. Com donar la volta a les orelles?

5. Trencat

6. Incòmode de portar

7. No hi ha cap soroll o algun soroll del micròfon

8. EL SO DEL MICROFON I DEL M HEDIL ÉS MOLT baix

9.BLUETOOTH NO ES PODEU APAGAR AMB TV I ALTRES DISPOSITIUS

10. BAIX VOLUM EN MODE BLUETOOTH

11. CONNEXIÓ DE SÓN INTERMITENT / INSTABLE

12. NO ES POT CARREGAR LA VIDA / BATERIA CURTES